- pripravené pre zákazníkov podľa požiadaviek

 
 
 

TOHOROČNÝ MEDÍK (r.2017) 

 
 
 

JARNÝ, REPKA, AGÁT, KOMANICA, MALINY, PASTOVANÝ

 

 

- k dispozícií je : mrazený (nesušený - zmrazený hneď po zbere) 

                                 ako aj sušený peľ

 
 
 

 

- propolis 50 ml balenie /85% lieh