AKTUALITY 2018

 
JANUÁR
 
- protichrípkový balíček
 
 
 
 
 
MÁJ
 
- vytáčanie jarného medíku
 
 
 
 
 
 
 JÚN
 
- vytáčanie lesného medíku
 
 
 
 
 
 
JÚL
 
- propolis pripravený na expedíciu