Skladovanie medu

     Med skladujeme v uzatvorených nádobách sklenených, keramických (kamenina, porcelán), smaltovaných, alebo v najprirodzenejšom prostredí pre med, ktorým je včelí vosk, čiže v uzatvárateľných nádobách z včelieho vosku, alebo aj v drevených nádobách, ktoré sa vyrábajú z nato určeného dreva (borovica), prípadne sú zvnútra pokryté vrstvou propolisu. Menej vhodné na dlhodobé skladovanie sú nádoby z plastov, alebo kovu (nerez, hliník).

     Najvhodnejšou teplotou pre úschovu medu je rozmedzie teplôt 4 – 14 °C, medzi 0 – 4 °C med necukornatie, len mierne stuhne, ale nenastávajú zmeny po kvalitatívnej stránke. Každý med po určitej dobe kryštalizuje, mení sa tým len jeho konzistencia, v žiadnom prípade kvalita, práve naopak, istým spôsobom je med v skryštalizovanom stave pripravený na dlhodobejšie uchovanie svojich vlastností v prostredí, kde skryštalizoval. Ak ale chceme mať scukornatený med opäť tekutý, zahreje sa vo vodnom kúpeli max. do 44 °C. To načo musíme dbať pri tuhnutí a cukornatení medu vzhľadom na jeho správne skladovanie, je nepreplňovať nádoby, v ktorých ho uchováme, lebo sa prirodzene rozpína. Med nevystavujeme mrazom ani vysokým teplotám, určite nie teplotám vyšším ako 44 °C. Pri skladovaní medu má byť zamedzené jeho kontaktu s priamym slnečným žiarením, pachmi, vlhkosťou, prachom, prostredie má byť hygienické.