varroa destructor - včelí klieštik

Klieštikovosť včiel – Varroosis apium je parazitárna choroba dospelých včiel a včelieho plodu spôsobená kliešťom Varroa destructor (ďalej V.d.). Tohto pôvodcu taxonomicky zaraďujeme do kmeňa článkonožcov - Arthropoda, triedy pavúkovcov - Arachnida, do radu roztočov - Acarina a v rámci nich do čeľade Dermanyssidae (GOLDOVÁ, LETKOVÁ, 2004; VESELÝ et al. 2007). 

Klieštik Varroa bol po prvýkrát zistený v roku 1904 v Indonézii na včele indickej ( Apis cerana ). Prvá informácia o parazitovaní klieštika na včele medonosnej (Apis mellifera) je z roku 1959 z Číny. Následne bol zavlečený na všetky kontinenty okrem Austrálie. Na Slovensku bol po prvýkrát diagnostikovaný v roku 1978. 

Biológia V.destructor: 

 Dospelá samička má priečne oválne telo široké 1,5 až 1,9 mm a dlhé 1,1 až 1,5 mm. Telo má chránené chitínovým hnedočerveným pancierom, ktorý je ochlpený drobnými chĺpkami a takmer úplne prekrýva štyri páry končatín. V prednej tretine tela na jeho spodnej časti sa nachádza kopulačný otvor slúžiaci na oplodnenie samčekom. Z tohoto dôvodu je samček V. destructor výrazne menší a má mäkkú pokožku. Dospelý samček dorastá do veľkosti 0,8 mm, je šedobielej farby a jeho štyri páry končatín výrazne prečnievajú okraj tela.